Burek pica                              Burek sa mesom                         Burek sa sirom        

    1 kg.                                        1kg.                                            1kg.                

 

savijaca sa sirom jefta mammas food zrenjanin

 

Savijača sa sirom 

1 kg.