Veleprodaja Mammas Food-a je u početnoj fazi bila orijantisana na region Zrenjanina i okoline. Danas su naši proizvodi značajno zastupljeni u više trgovačkih lanaca na teritoriji Vojvodine a i dalje postoji tendencija širenja te smo sve više prisutniji i na teritoriji uže Srbije.